"Ngicela wengeze usuku lwakho lokuzalwa, nezinsuku ezibalulekile ukuze sigubhe nawe"...

 Ikhalenda Lemicimbi